Visie op training

Beoordeling, introspectie, vergroting van kennis en zelfevolutie – met het doel om bewust en methodisch persoonlijk gedrag in te zetten voor de bevordering van kinderontwikkeling – zijn dus wezenlijke componenten van de professionele praktijk.

Het gebruik van speelattributen in diverse vormen draagt bij aan het bereiken van doelen met betrekking tot behandeling, begeleiding en leren. Bovendien ondersteunen ze professionals bij creativiteit, breed denken en het verbinden met de cliƫnt.

Semmie Sprekend Spel en Training bevordert, verfijnt en stimuleert het gebruik van speelmateriaal door pedagogische, sociale en GGZ-professionals door online kennis en ervaringen van professionals te delen, evenals trainingen, workshops, speelmateriaal en boeken. Dit voorziet professionals van hulpmiddelen om binnen de methodologische kaders van de praktijk efficiƫnter, creatiever, doelgerichter en met meer plezier te werken.

Belangrijke concepten van Semmie omvatten betrouwbaarheid, integriteit en expertise.

Perspectief op de deelnemer Wij zijn van mening dat mensen altijd en overal leren en voortdurend evolueren. Wij gaan uit van de echtheid van de deelnemers. Elk individu bezit specifieke capaciteiten die bijdragen aan wie zij zijn. Tijdens trainingen willen wij deelnemers bijstaan bij het herkennen, benutten, ontwikkelen en mogelijk bijsturen van hun inherent aanwezige vaardigheden. Binnen trainingen en workshops willen wij deelnemers het vertrouwen geven dat zij de capaciteiten bezitten om de ontwikkeling van kinderen en jongeren te bevorderen. We gaan er ook vanuit dat werkplezier en effectiviteit toenemen wanneer pedagogische professionals trouw blijven aan hun persoonlijke kwaliteiten en intrinsieke motivaties, en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden verkennen. Hierdoor kunnen zij, naast het toepassen van methodologische, therapeutische of andere professionele interventies, een unieke rol spelen in de tijdelijke reis die zij samen met kinderen of jongeren bewandelen.

Perspectief op educatie Juist doordat mensen voortdurend in ontwikkeling zijn, kan training waarde toevoegen. Trainingen creĆ«ren opzettelijk een gestructureerde vorm van leren. In deze vorm wordt het leerproces van de deelnemer op een specifiek onderwerp geĆÆntensiveerd en versneld in een richting die de deelnemer en opdrachtgever wensen. Het is aan de trainer om de omstandigheden te scheppen waarin de deelnemer optimaal gebruik kan maken van zijn lerende inspanningen, en waarbij iedere deelnemer de training als waardevol ervaart.

Perspectief op instructeurs De instructeurs van Semmie zijn didactisch opgeleid om deelnemers maximaal te laten profiteren van het leerproces. In onze ogen is het essentieel dat instructeurs beschikken over de juiste inhoudelijke kennis en ook in staat zijn tot zelfreflectie en evaluatie. Het is de taak van de instructeur om het leerproces dusdanig in te richten dat elke deelnemer de training als waardevol beschouwt. De instructeurs hebben uitgebreide ervaring met het instrueren van volwassenen binnen professionele werkcontexten en zijn bekwaam in het centraal stellen van deelnemers.

Perspectief op kwaliteit Zowel het trainen als het inhoudelijke werk van de pedagogische professional draait om intermenselijk contact. Tussen mensen vinden talloze processen plaats die niet altijd direct te volgen of meetbaar zijn. Toch mag je in beide beroepen verwachten dat een professional zijn handelingen kan verantwoorden. Het bewuste gebruik van interventies, therapeutische en educatieve vaardigheden leidt tot een proces dat weloverwogen is aangestuurd en daardoor doelmatiger is dan spontane dagelijkse interacties.