Training – Muzisch Methodische Interventies

In de Training Muzisch Methodische interventies in het Wijkteam leer je meer over hoe je gestructureerd spel kunt inzetten in de praktijk. We laten je kennismaken met de theorie en verschillende spelmaterialen. Ook is er aandacht voor reflectie, interactie en het ervaren van de spellen. Boek nu je training!

Training Muzisch Methodische interventies

Als wijkteamprofessional moet je flexibel zijn. Je werkt met cliënten van verschillende leeftijden, met diverse gezinnen met elk hun eigen uitdagingen. Gestructureerd spelmateriaal kan helpen om (beter) aan te sluiten bij de hulpvraag van je cliënt en is een laagdrempelige manier om tot een goed gesprek te komen. In de Training Muzisch Methodische interventies in het Wijkteam leer je meer over hoe je gestructureerd spel kunt inzetten in de praktijk. We laten je kennismaken met de theorie en verschillende spelmaterialen. Ook is er aandacht voor reflectie, interactie en het ervaren van de spellen.

Omschrijving
Van wijkteammedewerkers wordt verwacht dat hij kan ondersteunen, aansluiten bij de vraag, versterken van eigen kracht, kennis heeft over de normale ontwikkeling van het kind, inschatten en vergroten van de veiligheid, werkzame factoren en effectieve interventies kan inzetten.

Gestructureerd spel is spelmateriaal dat van zichzelf uit qua ontwerp, doelstelling, opzet, vormgeving en spelmogelijkheden richting en vorm geeft aan het contact. Daardoor past gestructureerd spel goed in oplossingsgerichte vraaggerichte begeleiding.
Het gebruik van spel maakt dat er direct aansluiting wordt gemaakt met de belevingswereld van het kind en bevordert het partnerschap omdat een spel in opzet is gemaakt om samen te spelen. Spel kan worden ingezet als lichte interventie, sturingsinstrument, voorbeeld- en opvoedingsondersteuning en als signaalfunctie.

Achtergrond
Van de wijkteammedewerker wordt een grote mate van flexibiliteit verwacht door de vele verschillende gezinnen, leeftijden etc waar hij mee werkt. De vraagstukken zijn zeer divers, er is een afgebakende en soms beperkte tijd ter beschikking en er wordt adequaat en doelgericht gehandeld. Hierdoor is het van belang dat de professional beschikt over een grote mate van creativiteit aan handelingsmogelijlkheden en mogelijke interventies.

Resultaat en toepassing van de training

  • Aan het eind van de training weten de wijkteammedewerkers wat de plaats is van spel binnen de werkwijze en de methodiek van de praktijk, kennen de wijkteammedewerkers de werking van de spellen en hoe deze spellen methodisch ingezet kunnen worden.
  • De wijkteammedewerkers leren tijdens de training door middel van theorie, spel, reflectie, interactie en ervaren.
  • De deelnemers weten hoe met spel gedrags- emotionele, sociale en fysieke doelen kunnen worden bereikt. Welke plek therapeutisch spel heeft binnen de methodiek en werkwijze van de praktijk en kan de wijkteammedewerkers spel hierop aanpassen en toepassen in de praktijk.
  • De wijkteammedewerkers weten welke afwegingen gemaakt kunnen worden in de keuze van spel en kan deze afwegingen toepassen.
  • De wijkteammedewerker kan gestructureerd spel methodisch inzetten om een behandel of begeleidingsdoel te bereiken.
  • De wijkteammedewerker kan spel inzetten als interventie in de opvoedingsondersteuning, signaalfunctie en als begeleidings- of behandeltool.
  • De wijkteammedewerker heeft spelvormen ervaren en heeft daardoor een scala aan mogelijkheden aangereikt gekregen die direct ingezet kan worden.

Lees hier de uitgebreide omschrijving van de training Muzisch Agogische Interventies in het wijkteam.