, ,

Training Spel als interventie voor jeugdzorgprofessionals; Is dat RAAR?

178,48 incl. btw

In de training ‘Spel als interventie voor jeugdprofessionals: Is dat RAAR?’ leer je hoe je het bordspel Is dat RAAR? kunt inzetten als interventie. Is dat RAAR? is een bordspel om spelenderwijs met kinderen in gesprek te gaan over psychische gezondheid en stigma’s. Is dat RAAR? is een spel van Stichting De Bagagedrager.

Ben je benieuwd geworden? Lees alvast meer over het spel Is dat RAAR? in de webshop van Semmie Sprekend Spel & Training.

Artikelnummer: T302 Categorieën: , , Tag:

Training Spel als interventie voor jeugdzorgprofessionals: Is dat RAAR?

In de training Is dat RAAR? leer je alle vaardigheden die je nodig hebt om het spel als interventie te kunnen gebruiken in de professionele praktijk. Deze training is ontwikkeld in opdracht van Stichting De Bagagedrager. Als je je opgeeft voor deze training volg je eerst de e-learning waarin je de theorie en het spel leert kennen. Vervolgens neem je deel aan de online of offline training waarin je vooral het spel en de wijze van spelen en begeleiden gaat oefenen.

Is dat RAAR? schuwt geen onderwerpen en eigenlijk hoop of vind je dat alle onderwerpen bespreekbaar zouden moeten zijn voor een kind zodat hij/zij geen belemmering voelt zich te uiten en een mening te vormen. Toch kan het zijn dat je je afvraagt hoe je de doelgroep waar jij mee werkt het beste kan begeleiden omdat je overweegt dat bepaalde onderwerpen wellicht een trigger kunnen zijn of interne en externe conflicten kunnen opleveren. In het geheel van de training leer en ervaar je hoe je Is dat RAAR? zijn effect kan laten hebben, openingen kan geven om lastige onderwerpen te bespreken en ervaren hoe je psychische gezondheid met een kind kan bespreken.

 

Over Is dat RAAR?

Is dat RAAR? (IDR) is een bordspel voor alle kinderen (met of zonder psychische beperking, KOPP kinderen) van 7 tot en met 13 jaar om spelenderwijs in met elkaar in gesprek te gaan over (psychische) gezondheid en stigma’s. Hoewel Is dat RAAR? eenvoudig te leren is voor iedereen aan de hand van de handleiding, merken we in de praktijk dat professionals behoefte hebben aan een training Is dat RAAR?, zodat ze het spel als interventie in kunnen zetten. De professionals waarvoor deze training ontwikkeld is, zijn bijvoorbeeld werkzaam als sociaal werker, jeugdwerker of als kinder- of gezinscoach. Meer lezen over Is dat RAAR? Of wil je het spel bestellen? Kijk dan snel in de webshop van Semmie Sprekend Spel & Training.

 

Praktische informatie

  • Datum: binnenkort meer informatie
  • Tijd: binnenkort meer informatie
  • Locatie: binnenkort meer informatie
  • Kosten: binnenkort meer informatie
  • Punten SKJ: SKJ accreditatie aanvraag is in behandeling
  • Let op: deze training bestaat uit een e-learning (online zelfstudie) van 75 minuten. Het is de bedoeling dat je deze in de week voor de training doorloopt. Zo hebben we tijdens de training alle tijd om aan de vaardigheden te werken!
  • Voorinschrijving: Wil je je vast aanmelden zodat je zeker een plekje hebt bij de eerste trainingen? Stuur dan een e-mail naar training@semmie.net.

 

Uitgebreide informatie training:

Spel als interventie voor jeugdzorgprofessionals: Is dat RAAR?

 

In de training Is dat RAAR? leer je de verschillende werkvormen van Is dat RAAR? kennen. Zo kun je optimaal aansluiten bij de hulpvraag/ behoefte van jouw specifieke doelgroep. Ook leer je hoe je kunt aansluiten in gedrag en houding bij de leefwereld en achtergrond van de kinderen. Een ander belangrijk leerpunt tijdens de training is de dubbelrol: hoe laveer je tussen je rol als mens (deelnemer) en professional? Ten slotte is er aandacht voor omgaan met moeilijk gedrag én hoe je er ondertussen voor zorgt dat het spel door kan gaan.

 

Werkwijze

De training biedt een korte theoretische basis, maar is verder zeer interactief en ervaringsgericht (oefenen van vaardigheden). Daarnaast kunnen deelnemers zelf casussen inbrengen die te maken hebben met hun specifieke doelgroep. Het werken met materialen binnen een methodisch kader staat centraal. Tijdens de training gaan de deelnemers het spel zelf spelen, waarbij ze om beurten spelleider of deelnemer zijn. Binnen de training is veel aandacht voor de balans tussen ‘zelf meedoen aan het spel’ en de professionele beroepshouding.
De training is opgebouwd uit een online voorbereiding van 75 minuten. In deze voorbereiding (online module) krijgt de deelnemer op multimediale wijze (tekst, vragen en video) theoretische achtergrond bij het spel aangereikt. Ook kunnen de deelnemers online alvast hun casussen en overige vragen indienen, zodat deze kunnen worden voorbereid voor de training. Daarnaast download de deelnemer een app waarin alle kaarten van het spel bekeken kunnen worden, zodat de introductie van het spel in de eigenlijke training weinig aandacht behoeft.

 

Voor wie?

De training Is dat RAAR? is interessant voor pedagogische professionals zoals kindertherapeuten, ambulant begeleiders, wijkteams, kindercoaches, leerkrachten, gezinsbegeleiders en jeugdzorgmedewerkers.

 

Achtergrond

IDR is geschikt als interventie en is gebaseerd op ervaringsleren. Het spel is ontwikkeld op basis van het spel voor volwassenen: Een Steekje Los?.
Is dat RAAR? onderscheidt zich van andere spellen, doordat het gericht is op verbinding. Door spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan leren kinderen elkaar en zichzelf beter te begrijpen. Het biedt een laagdrempelige opening naar een open gesprek over vooroordelen en psychische gezondheid.
Is dat RAAR? kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het normaliseren van psychische beperkingen en het begrijpen van elkaar en van de ander. Het spel is zeer flexibel en aan te passen aan de situatie en omvang van de groep deelnemers. Zo kun je het spel met 2 personen spelen, maar zijn er ook spelvormen grote groepen (meer dan 40 personen). De spelvormen staan beschreven in de handleiding.

 

Wat leer je tijdens de training?

Je leert de spelregels en de verschillende werkvormen
Je leert hoe je de verschillende werkvormen kunt toepassen
Je leert hoe je informatie geeft als de deelnemers vragen hebben
Je leert hoe je kunt aansluiten in gedrag en houding bij de leefwereld, achtergrond en evt. beperkingen
Je leert hoe je om kan gaan met meningen die voor andere deelnemers kwetsend zijn
Je leert om te gaan met de dubbelrol: laveren tussen je rol als deelnemer en professional
Je leert om te gaan met moeilijk gedrag
Je leert over de theorie van ervaringsleren, psychische gezondheid en spelleiden

 

Resultaat en toepassing van de training

Na de training beschik je over voldoende theoretische achtergrond met betrekking tot de thema’s spel als interventie, ervaringsleren en psychische gezondheid, om Is dat RAAR? zelf als interventie in te kunnen zetten.

 

Bewijs van deelname

De deelnemers krijgen een certificaat.

 

Niveau training

De training is ontwikkeld voor jeugdzorgprofessionals op post-hbo niveau.

 

Competenties

In de training wordt aan verschillende competenties gewerkt, hier volgt een selectie:
• Je sluit in gedrag en houding aan bij achtergrond, cultuur, leefwereld en eventuele beperkingen van de jeugdige en zijn gezin en/of netwerk en je oordeelt niet;
• Je spreekt de jeugdige, zijn gezin en/of netwerk aan op gedrag als dat grensoverschrijdend is en actief luisteren niet meer mogelijk is;
• Het wel of niet laten zien van jouw eigen geraaktheid of emoties in het contact met de jeugdige en/of zijn gezin;
• Je maakt veiligheid bespreekbaar en zoekt samen naar wat goed en veilig is voor de jeugdige en zijn gezin.
• Je houdt scherp voor ogen wat het doel is en wat je daarin te bieden hebt. Je zorgt dat je niet in het gezin en/of netwerk gezogen wordt. Als het juist wel wenselijk is om op deze wijze betrokken te zijn stem je met collega’s af hoe dat jouw hulp beïnvloedt. Je signaleert bij jezelf wanneer je je overbelast voelt en geeft dit tijdig aan bij je collega’s en leidinggevende;