Trainingsacteur Sylvia van Asperen

Trainingsacteur

Sylvia van Asperen

Veel goede keuzes mogelijk

Er zijn genoeg trainingsacteurs te vinden. Alle opgeleide trainingsacteurs kunnen invulling geven aan leerdoelen, vaardigheden en aansluiten bij de opleidingswens van de trainer en de deelnemers. Je kunt er ook vanuit gaan dat een trainingsacteur een passie heeft voor spelen en mensen. Dat is voor jou als zoekende trainer een geruststelling; er zijn honderden trainingsacteurs te vinden. Alleen…wie past er dan bij jouw manier van werken? En waarom ben ik voor jou interessant?

Eh…geen idee. Het is maar wat jij belangrijk vindt. Als je opleidingen belangrijk vindt, check je mijn C.V.. Als je wilt weten of ik in je budget past, check je de tarieven. Als je mijn mogelijkheden belangrijk vindt, kijk je bij acteeropties.

Kortom jij maakt jouw keuze op basis van wat jij belangrijk vindt. Kijk maar rond op de site en zie of mijn stijl van werken je bevalt.

Spelen en methodiek

Mijn professioneel leven staat in het teken van spel en spelen. Dat betekent niet dat je mij een hele dag huppelend voor een groep hebt, gooiend met glitters met het geluid en de snelheid van een Formule 1- wagen.

Spel, spelen en leren gaan hand in hand met methodiek. Het leerplezier van de deelnemer of student staat voorop. Hoe creëer ik als trainingacteur een situatie waar de ander tot leren komt? Daar zet ik op in als trainingsacteur. Als trainer en freelance docent trouwens ook. En zelfs als ontwikkelaar van en specialist in therapeutisch spel. Ik denk dat je dus het vormgeven van een leersituatie voor professionals wel mijn passie kunt noemen.

Opleiding en ervaring

Ik werk nu bijna 30 jaar, eerst uitvoerend daarna opleidend, in het werkveld van de GGZ, pedagogiek en sociale zorg. Daar kun je niet leren zonder rollenspel en simulatie.
Verschillende kanten van het trainingsacteren heb ik leren kennen. Op een zeker moment heb ik dat aangevuld met een opleiding en masters aan de Trainingsacteur Academie.

Naast het sociale werk heb ik ook een zakelijke kant kunnen ontwikkelen. Inmiddels werk ik bijna 17 jaar als zelfstandig ondernemer. Ik heb een gespecialiseerd bedrijf opgezet in therapeutische spelmaterialen. Dat betekent dat ik qua vaardigheden bekend ben met werkgeverschap, projectontwikkeling, spelontwikkeling, sollicitatiegesprekken, ontslaggesprekken, sales, ZZP aangelegenheden, ondernemen in het sociaal domein, klantvriendelijkheid en klachtafhandeling.

Specifieke trainingsacteurervaring heb ik o.a. opgedaan binnen de volgende opleidingen:
Rollenspel in zorg (deskundigheidsbevordering professionals)
Nascholingen GGZ
Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg
Simulatie slachtoffer ongevallen
Trauma-acteur Defensie
Etc….Voeg ik jouw opleiding toe?

Off the record

Iedereen neemt zijn of haar bagage mee in het leven. Soms krijg je nog wat extra mee voor onderweg en andere bagage laat je onderweg los. Sommige van die rollen vind je terug op LinkedIn en hierboven. Maar als je het mij persoonlijk zou vragen wie ik als professional ben, zou ik je vertellen dat ik opleidingsprofessional ben en een all-rounder in de hulpverlening.

In mijn werk gebruik ik de rollen die ik in het dagelijks leven ook leef, namelijk die van naaste, van (ex) psychiatrisch patiënt…ach nee, ervaringsdeskundige is de term, professioneel trainer, hulpverlener, pedagoog, freelance docent, vrijwilliger voorlichting Caleidoscoop en trainingsacteur. Soms komen deze rollen in één week allemaal voorbij. Soms volgen ze elkaar in tijd op. Ik voel mij comfortabel in te zetten wat nodig is en af te schermen wat op dat moment niet past in een training.

De ervaringen maken dat ik naast de reguliere trainingen en trainingsacteeropdrachten, een specifiek vorm van Ervaringsdeskundig Trainingsacteren in de GGZ inzet. Zie hiervoor de pagina met Acteeropties.

Verkorte versie

Alles gelezen en toch nog behoefte aan een verkorte versie? Nou vooruit!

Als ik als trainingsacteur jou in je training aanvul dan weet je

dat spel en spelen mijn professie is (cool hé?)
dat er heel veel goede trainingsacteurs zijn dus dat een keuze maken niet zo eng hoeft te zijn
dat ik spel en methodiek altijd met elkaar verbind
dat ik leren graag tot een plezierige ervaring maak
dat ik humor niet schuw
dat ik gespecialiseerd ben in Ervaringsdeskundig trainen in GGZ m.n. Dissociatieve Stoornissen
dat ik flexibel ben
dat ik een ervaren trainingsacteur ben
dat ik trainer ben maar niet in jouw training
dat ik Therapeutische middelen en spel als trainingsacteur specifiek kan intrainen
dat ik net als jij, meer ben dan een paar regels op een webpagina en dat je mij altijd mag mailen om elkaar beter te leren kennen