Doelen

Een spel of tool is een werkvorm. Misschien heb je nog een vaag idee en nog geen concreet spel maar weet je in ieder geval wel wat het probleem is. Of je weet welk probleem je wilt helpen oplossen. Als je een client begeleidt sta je idealiter open voor iedere mogelijke invulling die antwoord kan geven op de (gedrags)vraag van de client. Wat uiteraard niet wil zeggen dat jij dat antwoord moet geven of uitvoeren maar een open houding moedigt een client wel uit alle mogelijke antwoorden te onderzoeken.

Toch ga je bij een spel al uit dat dit een mogelijke antwoord dan wel optie kan zijn terwijl je feitelijk niet echt weet bij wie dit spel terecht gaat komen. Daarom is het goed om heel expliciet te maken met welke intentie/ doel het spel gemaakt is. Dat helpt jou collega-klanten te beslissen of dit spel bij hun doelgroep aansluit.

Ook marketingtechnisch is het handig te laten zien dat jouw product de oplossing is. Nu weten we wel dat één spel nooit dé oplossing is. Er is geen one size fits all. Maar je mag wel staan voor je product.

Neem deze e-learning, wat in feite ook een product is. Als wij zouden zeggen dat deze e-learning je mogelijk eventueel een klein beetje maar dat is natuurlijk niet zeker onder bepaalde omstandigheden en als je echt goed mee doet en alle lessen volgt, ja als dat lukt natuurlijk, we snappen als dat anders is, je een klein duwtje in de goede richting zou geven bij het maken van een spel. Dan ben jij allang afgehaakt. Je hebt dan geen idee wat je van de e-learning kan verwachten. Kijk; wij garanderen je wereldwijde faam als je deze e-learning doorloopt maar wij weten wel heel zeker, op basis van onze ervaring, dat als je alle stappen doorloopt, je echt goed en zelfverzekerd en wetend waar je mee bezig bent je pad van spelontwikkeling vervolgt.

Want wij weten dat je na deze e-learning onder andere:
– je precies kan uitleggen wat je doelen zijn met dit spel
– weet welke manieren van financieren er zijn
– verschillende uitvoeringen van spellen hebt gezien
– weet met welke partijen je te maken gaat krijgen
– een plan hebt gemaakt

En dat weten we omdat we de e-learning zo opbouwen dat wij jou die informatie geven, je uitdagen met vragen, je opdrachten geven. En dus weten we welke doelen je kunt bereiken. Alle mits en maren halen we daaruit. Want natuurlijk ga je die doelen niet halen als je opeens wonderlijk genoeg geen toegang meer hebt tot internet en de e-learning, ….

{nog wat onzinnige redenen]

Terug naar jouw spel; jij mag expliciet beschrijven welke doelen jij verwacht dat er gehaald kunnen worden. In deze fase doet het er niet toe of je dat op die manier naar buiten brengt maar het zorgt ervoor dat jij in je vormgeving, teksten, vragen, handleiding, keuze van de pionnen altijd uit gaat van die doelen.

Welke doelen komen aan bod in jouw spel?

Gedragsdoel
Welk gedrag wordt er tijdens het spel geoefend of uitgedaagd? En wat maakt jouw spel daarin uniek.
Algemene doelen kun je hier weg laten. Als je een gezelschapsspel ontwikkelt is het logisch dat de sociale vaardigheid van op je beurt wachten, geduld oefenen erbij hoort. Als je gebruik maakt van een dobbelsteen die het aantal vakjes aangeeft, is het logisch dat je het tellen van 1 tot 6 uitvoert.
Naar dat soort doelen zijn we niet op zoek. Wel naar aan wat voor specifiek gedrag er gewerkt wordt. Gaat je spel speciaal over hoe je kunt reageren op boosheid? Wil je jongeren leren assertief te reageren bij sexting? Ga je in het spel oefenen op welke 1000 manieren je kunt vragen of je mee mag spelen?

Emotioneel doel

Sociaal doel

Fysiek doel

Financieel doel

Sensorisch doel
Het sensorisch doel wordt nogal eens vergeten. Maar sensorische doelen helpen je keuzes te maken en kleur en textuur.