Muzisch methodische interventies

Een Boeiende Training voor Agogisch en Therapeutisch Spelgebruik

Wil je wijkteammedewerkers uitrusten met de vaardigheden voor doeltreffende, gestructureerde spelinterventies? Dan is de inspirerende training ‘Muzisch Methodische Interventies in het Wijkteam’ de perfecte keuze. Deze training wordt aangeboden op maat, zowel in-company als op aanvraag. Kortere workshops zijn beschikbaar als gastcolleges en als onderdeel van conferenties. Daarnaast is de training ook gericht op andere doelgroepen, zoals kindercoaches en SMW-ers.

Wanneer
De data zijn flexibel en worden in overleg vastgesteld.

Duur
De tijdsduur is ongeveer 4 uur.

Wat je kunt verwachten?
Wijkteammedewerkers spelen een cruciale rol bij ondersteuning, empowerment, en het gebruik van effectieve interventies binnen diverse gezinssituaties. Deze training richt zich op gestructureerd spel, dat vanuit zijn ontwerp, doelstelling, vormgeving en mogelijkheden aansluit op de interactie. Gestructureerd spel past naadloos in oplossingsgerichte vraaggerichte begeleiding. Het gebruik van spel zorgt direct voor connectie met het kind, en bevordert partnerschap. Spel kan dienen als lichte interventie, sturingsmiddel, educatieve ondersteuning en zelfs als signaalindicator.

Hoewel de training draait hoe de juiste interventies toe te passen in de contacten met de cliënten, wordt de training ook juist ingezet als teamcoaching. De wijze van spelen maakt dat het team elkaar beter leert kennen, zowel persoonlijk als de visie op professioneel vlak. Daarbij wordt er vooral veel gespeeld en spelen brengt altijd samen.

Achtergrond
Wijkteammedewerkers worden geconfronteerd met een breed scala aan gezinssituaties en leeftijdsgroepen, wat vraagt om flexibiliteit. Diverse vraagstukken, beperkte tijd en gerichte handelingen kenmerken het werk. Dit onderstreept het belang van creativiteit en veelzijdige interventies.

Doelgroep Training
Deze training is speciaal voor wijkteammedewerkers.

Aanpak
De inhoud van de training wordt uitvoerig behandeld en omvat theoretische kennis, interactieve sessies, praktijkervaring en reflectie.

Resultaten en Toepassingen
Na deze training begrijpen wijkteammedewerkers de waarde van spel binnen hun werk en de methodiek van hun praktijk. Ze zijn bekend met de verschillende soorten spellen en weten hoe ze deze methodisch kunnen inzetten. Deelnemers leren door theorie, praktijk, interactie en reflectie.
Ze ontdekken hoe gedrags-, emotionele, sociale en fysieke doelen met spel kunnen worden bereikt. Daarnaast begrijpen ze de rol van therapeutisch spel binnen hun werkwijze en kunnen ze dit effectief inzetten.
De wijkteammedewerker kan bewust kiezen welk spel hij of zij inzet en begrijpt hoe het spel een behandel- of begeleidingsdoel kan realiseren.
De training stelt wijkteammedewerkers in staat om spel in te zetten als interventie in opvoedingsondersteuning, als signaalfunctie en als begeleidings- of behandeltool.

Praktische Info
De training omvat praktische oefeningen en geeft deelnemers direct toepasbare handvatten voor hun dagelijkse werk met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.
Als uitgangspunt worden de spelmaterialen gebruikt die al in bezit zijn van het wijkteam of het wijkteampakket dat is aangekocht.

Competenties
Deze training kan helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals:

  • Contact opbouwen en situaties verkennen
  • Ondersteunen van opvoeding
  • Kiezen en toepassen van passende interventies
  • Duidelijk overbrengen van informatie en advies
  • Planmatig en gestructureerd handelen
  • Reflecteren op eigen handelen
  • Werken vanuit een visie op opvoeding
  • Creëren van een veilig pedagogisch (leer)klimaat
  • Stimuleren van verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag

Investering
De investering voor in-company training bedraagt €650,00 excl. BTW, bij een groep van maximaal 12 deelnemers. Excl. reiskosten (€0,39 per km vanaf Vlaardingen). Bij reistijden van meer dan 1,5 uur kan een extra prijs van toepassing zijn.

Ontdek Meer
De training kan ook gecombineerd worden met de aanschaf van een wijkteampakket of een eigen samengesteld pakket. Hierbij zijn de kosten gelijk aan de totaalprijs van het gekozen pakket plus de trainingskosten. Bekijk hier de verschillende wijkteampakketten zoals Basispakket Gezinscoach, Wijkteampakket Kind & Gezin, Wijkteampakket Jongere & Gezin, Coach- en wijkteampakket Volwassenen.

Locatie
De training wordt gegeven op de locatie van de opdrachtgever.

Voor Meer Informatie
Voor een offerte of meer informatie, neem contact op met Sylvia van Asperen via training@semmie.net. We kijken er naar uit om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van waardevolle vaardigheden voor effectieve interventies en spelgebruik binnen je wijkteam.