muzisch methodische interventies

Muzisch methodische interventies in het wijkteam

Een Boeiende Training voor wijkteams over muzisch methodische interventies

Wil jij als wijkteammedewerker beschikken over de vaardigheden om doeltreffende, gestructureerde spelinterventies toe te passen? Dan is de inspirerende training ‘Muzisch Methodische Interventies in het Wijkteam’ de perfecte keuze. Deze training wordt aangeboden op maat, zowel in-company als op aanvraag.

Wanneer
De juiste datum stemmen wij met jou en je team af.

Duur
De tijdsduur van de training is ongeveer 4 uur.

Wat je kunt verwachten?
Jij speelt een cruciale rol bij ondersteuning, empowerment, en het gebruik van effectieve interventies binnen diverse gezinssituaties. Deze training richt zich op gestructureerd spel, dat vanuit zijn ontwerp, doelstelling, vormgeving en mogelijkheden aansluit op de interactie. Gestructureerd spel past naadloos in oplossingsgerichte vraaggerichte begeleiding. Het gebruik van spel zorgt direct voor connectie met het kind, en bevordert partnerschap. Jij zet spel in als lichte interventie, sturingsmiddel, educatieve ondersteuning en signaalindicator.

Hoewel de training draait hoe de juiste interventies toe te passen in de contacten met de cliënten, wordt de training ook juist ingezet als teamcoaching. De wijze van spelen maakt dat het team elkaar beter leert kennen, zowel persoonlijk als de visie op professioneel vlak. Spelen doe je samen. Dus je leert je collega’s en de dynamiek onderling nog beter kennen.

Achtergrond
Jij weet als wijkteammedewerk dat je met een breed scala aan gezinssituaties en leeftijdsgroepen te maken krijgt, dat vraagt om flexibiliteit. Diverse vraagstukken, beperkte tijd en gerichte handelingen kenmerken het werk. Dit onderstreept het belang van creativiteit en veelzijdige interventies.

Doelgroep Training
Deze training is speciaal voor wijkteammedewerkers.

Aanpak
Je ontvangt tijdens de training “Muzisch methodische interventies in het wijkteam” theoretische kennis, interactieve sessies, praktijkervaring en reflectie.

Resultaten en Toepassingen
Na deze training begrijpen jij je en wijkteamcollega’s de waarde van spel binnen hun werk en de methodiek van jullie praktijk. Je bent nog meer bekend met de verschillende soorten spellen en weten hoe je deze methodisch kunnen inzetten. Jij en je collega’s leren door theorie, praktijk, interactie en reflectie.
Je ontdekt hoe gedrags-, emotionele, sociale en fysieke doelen met spel worden bereikt. Daarnaast begrijpen ze de rol van therapeutisch spel binnen hun werkwijze en kunnen ze dit effectief inzetten.
De wijkteammedewerker kan bewust kiezen welk spel hij of zij inzet en begrijpt hoe het spel een behandel- of begeleidingsdoel kan realiseren.
De training stelt jou in staat om spel in te zetten als interventie in opvoedingsondersteuning, als signaalfunctie en als begeleidings- of behandeltool.

Praktische Info
De training omvat praktische oefeningen en geeft deelnemers direct toepasbare handvatten voor hun dagelijkse werk met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.
Als uitgangspunt worden de spelmaterialen gebruikt die al in bezit zijn van het wijkteam of het wijkteampakket dat is aangekocht.

Competenties
Met de training Muzisch methodische interventies in het wijkteam ontwikkel je de volgende competenties:

  • Contact opbouwen en situaties verkennen
  • Ondersteunen van opvoeding
  • Kiezen en toepassen van passende interventies
  • Duidelijk overbrengen van informatie en advies
  • Planmatig en gestructureerd handelen
  • Reflecteren op eigen handelen
  • Werken vanuit een visie op opvoeding
  • Creëren van een veilig pedagogisch (leer)klimaat
  • Stimuleren van verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag

Investering
De investering voor in-company training bedraagt €650,00 excl. BTW, bij een groep van maximaal 12 deelnemers. Excl. reiskosten (€0,39 per km vanaf Vlaardingen).

Ontdek Meer
De training kan ook gecombineerd worden met de aanschaf van een wijkteampakket of een eigen samengesteld pakket. Hierbij zijn de kosten gelijk aan de totaalprijs van het gekozen pakket plus de trainingskosten. Bekijk hier de verschillende wijkteampakketten zoals Basispakket Gezinscoach, Wijkteampakket Kind & Gezin, Wijkteampakket Jongere & Gezin, Coach- en wijkteampakket Volwassenen.

Bekijk hier het basispakket Gezinscoach
Bekijk hier het wijkteampakket volwassenen.
Bekijk hier het wijkteampakket kind en gezin
Bekijk hier het wijkteampakket jongere en gezin

Locatie
De training geven we op de locatie van het wijkteam of een andere locatie die voor jullie uitkiezen.

Voor Meer Informatie
Voor een offerte of meer informatie, neem contact op met Sylvia van Asperen via training@semmie.net of vul het formulier hieronder in. We kijken er naar uit om je te ondersteunen bij het ontwikkelen van waardevolle vaardigheden voor effectieve interventies en spelgebruik binnen je wijkteam.