A. Kostprijs voor ontwerp en fabricage

 1. Introductie: wat zijn de leerdoelen van deze les? + enthousiast maken
  1. Doel van de les in 1 zin
  2. Wat weet je aan het einde van deze les?
  3. Wat begrijp je aan het einde van deze les?
  4. Wat kun je aan het einde van deze les?
  5. Wat doe je aan het einde van deze les?
  6. Opwarmertje, enthousiast maken
 2. Algemene kennis over het onderwerp opdoen + kennisvragen (weten)
 3. Praktijk casus + verwerkingsvragen (begrijpen)
 4. evt aanvullende info/ casus + opdracht om zelf aan de hand van de info of casus iets te bedenken/ aan te scherpen/ de fouten te zoeken etc. (kunnen)
 5. Opdracht aan de hand van eigen idee (toepassen van de kennis en vaardigheden die je hebt geleerd in deze les, doen)
 6. Vooruitblik: Brug maken naar volgende les