Acteeropties

de mogelijkheden met een trainingsacteur in jouw training

Rollenspel

Een training is effectief als het geleerde echt in de praktijk gebracht kan worden door de deelnemer. Om daar niet mee te wachten totdat de professional weer in zijn of haar werk zit, is rollenspel een goede manier om vaardigheden te oefenen en verankeren.

Met een trainingsacteur kun jij als trainer observeren wat en hoe de theorie wordt toegepast.
In rollenspel zet ik als trainingsacteur spel in om de deelnemer uit te nodigen de gewenste vaardigheid te laten zien of juist te laten ervaren wat er gebeurd als de vaardigheid niet wordt toegepast.
Kortom samen experimenteren en met een prettige leerervaring naar huis.

Mogelijkheden o.a.
Therapeutische interventies
Risico inventarisatie bij suĆÆcidaliteit
Familie, – ouder, en mantelzorggesprekken
Slechtnieuwsgesprekken
Agressietraining
Simulatie schokkende gebeurtenissen

Medisch (trauma) acteren

In opleiding tot medische hulpverlening wordt veelvuldig gebruik gemaakt van trainingsacteurs. Ook wel simulatiepatiƫnten genoemd of instructeurs. Ik werk vooral daar waar geleerd wordt de technische handelingen verantwoord volgens protocol uit te voeren maar mƩt aandacht voor de persoon achter de patiƫnt. Dus met toepassing van communicatiemodellen zoals bijvoorbeeld voor slecht nieuwsgesprekken.

Eigen aan het medisch acteren is dat de acteur adequaat kan reageren op de verwonding of de medische handeling die onder andere uitgevoerd worden op een dummie.
Ik ben in het bezit van een geldig EHBO diploma inclusief, reanimatie en Eerste Hulp bij Drank en Drugs. Vooral dat eerste is bij sommige medische opleidingen een vereiste.
Daarnaast grimeer ik wanneer nodig mijn eigen trauma-verwondingen.

Mogelijkheden o.a.
Rampenoefeningen, ongevalsimulatie
Oefening en toetsing medische opleidingen MBO, HBO en universitair
Nascholing zorgprofessionals
Anamnese gesprekken, slechtnieuwsgesprekken, klachtafhandeling.

Therapeutische middelen en spel

Draait jouw training om de inzet van een nieuw ontwikkeld spel, een interventie die getest wordt en een methodiek die in je organisatie uitgerold wordt? Voor een goede test of implementatie wil je dat de professionals niet alleen de ervaring als deelnemer hebben maar ook dat zij weten hoe zij met lastige situaties kunnen omgaan met de client rondom de interventie.

Met een trainingsacteur maak je een daadwerkelijke slag omdat jij als deskundige, en ontwikkelaar situaties kan laten uitspelen waardoor de slagingskans van de nieuwe ontwikkelde tool vergroot wordt.

Nota bene:
Voor al ontwikkelde en voor in ontwikkeling zijnde spellen/ tools
Testen van methodieken onder embargo
Licentie afhankelijke spellen en methodieken
Of de spellen via Semmie te koop zijn is niet van belang

Meespeel- en regietheater

Er zijn situaties waarbij je de deelnemers wel wil laten actief wil laten mee doen maar waar de groep zich niet leent voor rollenspel. Meespeeltheater of regietheater is dan de perfecte manier. De hersens en engagement worden geactiveerd omdat er uitgenodigd wordt tot reflectie en actieve deelname.

Uitgangspunt is een thema waar de trainingsacteur een situatie speelt en het publiek gevraagd wordt dusdanig te regisseren of mee te doen zodat en ervoor zorgen dat er een situatie ontstaat op het podium die voor hen herkenbaar en goed is.

Mogelijkheden o.a.
Groepsgrootte vanaf tien tot honderden deelnemers
Congressen
Kerkdiensten

Energizers en dramawerkvormen

Jij geeft een training of organiseert een dag voor jullie stichting met workshops. Het onderwerp is helder en rollenspel is niet een vorm die er wat jou betreft in past. Maar je weet wel dat vorm van drama heel goed kunnen werken maar het is niet jouw cup-of-tea.

Houd jij je bij jouw expertise, dan kom ik met de mijne en geef ik vorm aan dramawerkvormen die passen in het thema.

De deelnemers doen actief mee met:
Energizers
Klein inspringtheater
Mini sketches

Ervaringsdeskundig Trainingsacteren
Dissociatieve Stoornissen

Deze vorm van trainingsacteren is uitsluitend beschikbaar voor opleiding, bijscholing of specifieke training voor professionals in GGZ. Hierbij wordt de combinatie geboden om zowel te trainen op specifieke vaardigheden rondom dissociatie en aanverwante problematiek, als in te gaan op de realistische beleving en ervaring in de oorzaak, dagelijks leven en behandeling.

Hersteld van D.I.S. en aanverwante problematiek kan ik mijn ervaring inzetten binnen en rondom het professioneel trainingsacteren. Deze vorm wordt ingezet als de leerbehoefte van de cursist is om zowel te trainen op vaardigheden als kennis op te doen over de binnenbeleving van een client met dissociatieve problematiek. Voor mij persoonlijk betekende dat de Dissociatieve Identiteits Stoornis

Ervaringsdeskundig trainingsacteren bij dissociatieve stoornissen is o.a inzetbaar bij:
Universitaire modules specifieke psychologie en psychopathologie
HBO ā€“ psychiatrisch verpleegkundige
Specialisaties 3 Fasen model
Incompany trainingen GGZ
Trainingen rondom de gevolgen van langdurig vroegkinderlijk trauma
Onbegrepen gedrag in medische zorg

Assessments

In het kader van een assessment kan ik als trainingsacteur worden in gezet. Bij assessment krijgt de kandidaat de gelegenheid vaardigheden te laten zien in rollenspel. De trainingsacteur creƫert de situaties waarbij inzicht wordt verkregen in de daadwerkelijke competenties van de kandidaat.

Als trainingsacteur moet consistent vergelijkbare situaties neerzetten. Punctueel en doelgericht spelen en feedback geven naar de opdrachtgever en eventueel de kandidaat.

Mogelijkheden o.a.
Selectieprocedures bij sollicitaties
Skills wedstrijden
Herselectieprocedures bij reorganisaties
Simulaties van verkoopgesprekken, functioneringsgesprekken etc.

Sketches

Een congres of dagdeel kun je starten met “Welkom allemaal op deze dag over…” Of je start met en binnnekomer, een sketch die de toon zet voor de dag. Serieus of met humor. Aan het begin van de dag of na de middagpauze om een after-lunch-dip te voorkomen.

Voor de sketch maak je gebruik van een trainingsacteur die alleen of samen met collegae een sketch vorm geven die leuk is om naar te kijken en tegelijkertijd een boodschap mee geeft aan het publiek.

Mogelijkheden o.a.
Dagopening waar het thema van de dag gelijk wordt neergezet
Bedrijfstheater waarin de cultuur in de organisatie weerspiegelt wordt
Workshop om samen met een aantal deelnemers het thema neer te zetten
Afsluitende sketch als wrap-up